Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als "je") worden geplaatst bij Victoire Cosmetics hierna aangeduid  via de ons  website www.designvictoire.com, de mobiele website.
Door gebruik te maken van designvictoire.com/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden door de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Zorg dat je de voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.
Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan, met een woonadres in Benelux kunnen een bestelling plaatsen. Bestellingen die worden betaald met iDEAL kunnen vanaf 16 jaar worden gedaan.
Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op designvictoire.com worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.
We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de voorwaarden, die geldt voor jouw bestelling, is de versie die te vinden is op www.designvictoire.com ten tijde van de plaatsing van je bestelling.
Victoire Cosmetics wil je de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord (i) geen mededelingen of content die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op onze bedrijven, producten of diensten te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden, of promoten; (ii) niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken dat andere gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website, of de veiligheid van de website beïnvloedt, of (iii) geen apparaat te gebruiken of proberen een motor, software, hulpmiddel, agent of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om te navigeren en zoeken in de website, of om de inhoud van de website te kopiëren. We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en de account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden schenden.

 

2. Prijzen en verzendkosten


De prijzen die zijn vermeld op designvictoire.com zijn inclusief de wettelijke BTW en  de verzendkosten.
De verzendkosten zijn voor alle bestellingen hetzelfde, ongeacht de omvang en het gewicht van je bestelling. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. 

3. Bestelling/contractafsluiting


Je kunt bestellen via www.designvictoire.com ga voor meer informatie naar onze klantenservice-pagina's. Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten we je dit zo snel mogelijk weten. Mocht je bestelling niet geleverd kunnen worden, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen en een terug betaling in werking zetten. Dit gebeurd met de zelfe betaal methode als jou betaling. Indien de terugbetaling op een andere wijze dient te gebeuren graag contact opnemen met de klantenservice.

4. Levering


Victoire Cosmetics gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om je bestellingen af te leveren op een woonadres of ophaal-punt in Nederland, overeenkomstig de door jou gekozen leveringswijze.


Victoire Cosmetics streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen. We streven ernaar om binnen 1 tot 2 dagen na bevestiging van een bestelling te leveren, tenzij anders overeengekomen. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 30 dagen plaatsvinden, dan kun je de bestelling annuleren.
Voordat je een bestelling plaatst, wordt je geïnformeerd over de verwachte levertermijn. Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail, met daarin de verwachte levertermijn.
Ga voor ons volledige leveringsbeleid naar designvictoire.com.

Als je bestelling niet op de geplande datum aankomt, neem dan contact op met Victoire Cosmetics Klantenservice via 0132035644 of via e-mailadres info@designvictoire.com.

5. Herroepen van een bestelling

Je kunt je bestelling niet annuleren of retourneren vanaf het moment dat je de bestelling hebt ontvangen. Bij een bijzondere reden, wanneer u wens om het artikel te retourneren neem dan contact met ons op via +31132035644 of via info@designvictoire.com.

Gezien het hier gaat om verzorgingsproducten hanteren wij een aangepaste retour beleid. Dit om kwaliteit en hygiene te waarborgen van onze producten voor al onze klanten.

Wij willen u vragen om voor het afronden van u bestelling te controleren of u de juiste producten heeft gekozen. Dit omdat wij geen retouren aannemen zonder dat dit vooraf is goedgekeurd door een van onze medewerkers.

Wordt u retour goedgekeurd ontvangt u van ons een retour zegel.


6. Retourzendingen

Victoire Cosmetics garandeert een volledige vergoeding, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 5 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd.
WIJ ACCEPTEREN ALLEEN RETOUREN DIE VOORAF ZIJN GOEDGEKEURD!

7. Betaalwijzen

 

Je kunt je artikelen op meerdere hieronder aangegeven wijzen betalen.
Betaling voor of vooraf overmaken.
Creditcard of betaalpas ook met PayPal.
Je kunt je betaalgegevens bij bestelling invullen en gebruikmaken van een geldige creditcard of betaalpas (met VISA of Mastercard). Het betreffende bedrag wordt onmiddellijk gereserveerd op je creditcard/betaalpas en pas afgeschreven nadat de goederen zijn verzonden. Victoire Cosmetics behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard/betaalpas te controleren, alsook de kredietlimiet in relatie tot het bestelbedrag en of de adresgegevens van de koper juist zijn. Op grond van deze controles kunnen we een bestelling weigeren.

 

iDEAL
Tijdens het bestelproces wordt je doorverwezen naar je bank om de betaling te voltooien. Je hebt de mogelijkheid om via iDeal te betalen als je gebruikt maakt van online bankieren. Je betaling wordt onmiddellijk van je rekening afgeschreven.

Je factuur wordt per e-mail naar je verstuurd op het moment dat je bestelling wordt verzonden. Betalingsgegevens kunnen ook gevonden worden op het afleverbewijs in het pakken.


8. Onze aansprakelijkheid

 

Deze voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van www.designvictoire.com als het gaat om zaken die wij op grond van de wet onze aansprakelijkheid niet kunnen beperken of uitsluiten.
Victoire Cosmetics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dodelijk of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of die van onze medewerkers of vertegenwoordigers.
Victoire Cosmetics is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze Voorwaarden, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van gebeurtenissen die buiten onze controle liggen, inclusief, doch niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten.
Onze totale aansprakelijkheid jegens jou voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van je bestelling op www.designvictoire.com is beperkt tot het totale bedrag van je bestelling.

 

9. Kleuren

 

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem, en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

 

10. Garantie

 

Als de door jou gekochte artikelen gebreken vertonen, zal Victoire Cosmetics de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, dan kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen samen met het voorgedrukte retourformulier.

WIJ ACCEPTEREN ALLEEN RETOUREN DIE VOORAF ZIJN GOEDGEKEURD!

 

11. Overdracht

 

Victoire Cosmetics behoudt zich het recht voor om eventuele vorderingen tot betaling [inclusief eventuele betalingstermijnen] in verband met de levering van goederen over te dragen aan of onder te brengen bij een derde.

 

12. Onschendbaarheid

 

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

 

13. Eigendomsrechten

 

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op  berusten bij Victoire Cosmetics. Ieder gebruik van designvictoire.com of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor je eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Victoire Cosmetics.

 

14. Bedrijfsinformatie

 

Victoire Cosmetics
Statutair gevestigd: Hoogtestraat 25,
5025PJ Tilburg,
Kamer van Koophandel nummer: 68055757
BTW NR.: NL002460914B51
Contactgegevens: Victoire Cosmetics Klantenservice
E-mail: info@designvictiore.com

All eyes on you! You deserve it.

Betalings Methoden

Credit / Debit Cards

PAYPAL

Ideal